Vyhodnotenie merania TK

Priemerná hodnota: 134/81
Počet meraní TK: 2002
Počet zúčastnených lekárov: 73