Vyhodnotenie merania TK

Priemerná hodnota: 132/81
Počet meraní TK: 5412
Počet zúčastnených lekárov: 260