Vyhodnotenie merania TK

Priemerná hodnota: 136/82
Počet meraní TK: 2828
Počet zúčastnených lekárov: 75