Vyhodnotenie merania TK

Priemerná hodnota: 0/0
Počet meraní TK: 112
Počet zúčastnených lekárov: 109